Sol·licitud de BAIXA de la Penya EL CUC

Lamentem que hages pres esta decisió. En el moment que desitges tornar seràs benvingut/da de nou a la Penya EL CUC. Per favor, emplena el formulari i nosaltres ens encarreguem de tot.

Sol·licite des d'aquest moment la meua baixa en la penya EL CUC. Sóc concient de què a partir de l'enviament del present formulari es portarà a cap per part de la directiva de la penya la tramitació de la meua baixa.
Done el meu consentiment per al tractament de les meues dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell De 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades facilitades per vosté en aquest document seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és La Penya BTT El CUC, amb la finalitat d'atendre la seua sol·licitud. Les dades personals es conservaran mentre es mantinga la finalitat per a la qual han sigut demanades. Les seues dades no es cediran a cap fitxer excepte quan procedisca per obligacions legals. Així mateix, l'informem de la possibilitat que vosté té d'exercitar els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de dades, així com sol·licitar que es limite el tractament de les seues dades personals o oposar-se al mateix, per mitjà d'un escrit a qual s’acompanyarà de fotocòpia del seu DNI, dirigit a la Penya El CUC email: penyaelcuc@penyaelcuc.es

Atenció!!
- Si per equivocació t'ha aplegat el rebut del següent any al qual ja t'has donat de baixa, per favor posa't en contacte amb nosaltres per a fer-te un abonament de l'import, per tal d'evitar despeses bancàries innecessàries. Gràcies.