Imatges de la Trobada 2020.

Participants:
En acabar-se la prova tindreu en este apartat les fotografies que us hagen fet en el recorregut.

Organització:

En este apartat trobareu les fotografies de muntatge, proves prèvies, preparació del recorregut, etc..